SBS Language | Xellkanî kem deramed le astengî dan bo parastinî xoyan û deskewtinî xizmetguzarî tendirustî bo COVID-19 le bakûrî Kurdistan, Turkîya

Le em hevpeyvîne da le gell peyamnêrî SBS Kurdî le Amede we, diwa rewşî vîrusî-korona tawûtwê dekeyn le bakûrî Kurdistan û Turkîya be giştî. Berêz Kamer pêman radegeyênêt ke amare fermîyekan zor cîyawazin le rastîyekanî ke rojane bedî dekrêt, herweha ke xellkanî kem deramet twanay xo parastinî xoyan nîye le COVID-19 û natwanin destîyan bigat be xizmetguzarî tendirustî.


Source link

About Hooshyar

Check Also

Nirxê diravan li Herêmê

Nirxê diravan li Herêmê Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *